Bản in     Gởi bài viết  
Đề nghị báo cáo tổng kết việc thực hiện, quản lý biên chế giai đoạn 2016-2021, đề xuất biên chế giai đoạn 2022-2026 
 Ngày 29/10/2021, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 1869/SNV-CBCCVC về việc báo cáo tổng kết việc thực hiện, quản lý biên chế giai đoạn 2016-2021, đề xuất biên chế giai đoạn 2022-2026
 

Nội dung Công văn số 1869/SNV-CBCCVC

Các biểu mẫu:

1.-Bieu2B

2.-Bieu3C

3.-Bieu3D

4.-Bieu4B

5.-BIEU5

6.-HD-VTVLCBCC

7.-HD-VTVL-CBCC

8.-HD-VTVL-vienchuc

9.-HD-VTVLCBCCcapxa

 

[Trở về]