Bản in     Gởi bài viết  
Đề nghị báo cáo thống kê theo quy định của ngành Nội vụ năm 2021 

 Ngày 14/01/2022, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 86/SNV-CBCCVC về việc báo cáo thống kê theo quy định của ngành Nội vụ năm 2021
 

Công văn 86/SNV-CBCCVC

 

Các biểu mẫu

[Trở về]