Bản in     Gởi bài viết  
Đề nghị báo cáo kết quả đào tạo bồi dưỡng giai đoạn 2016-2020; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2021 

 Ngày 27/10/2020, Sở Nội vụ ban hành Công văn 1365/SNV-CCHC về việc đề nghị báo cáo kết quả đào tạo bồi dưỡng giai đoạn 2016-2020; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2021

   

1. Công văn 1365/SNV-CCHC

 

2. Đề cương báo cáo

 

3. Các biểu mẫu

[Trở về]