BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG NĂM 2020 TẠI QUẢNG BÌNH 
Ngày 29/11/2020, Phân Hiệu trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng. 
Xem tiếp
Thông báo triệu tập học viên lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Cải cách hành chính năm 2020 
Ngày 11 tháng 11 năm 2020, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 1450/SNV-CCHC về việc thông báo triệu tập học viên lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Cải cách hành chính năm 2020.
Xem tiếp
Đề nghị báo cáo kết quả đào tạo bồi dưỡng giai đoạn 2016-2020; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn giai đoạn 2021-2025... 

 Ngày 27/10/2020, Sở Nội vụ ban hành Công văn 1365/SNV-CCHC về việc đề nghị báo cáo kết quả đào tạo bồi dưỡng giai đoạn 2016-2020; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn giai đoạn 2021-2025...

Xem tiếp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp