Bản in     Gởi bài viết  
Đăng ký tham gia cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020" 
Ngày 26/8/2020, Ban Tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020" đã có văn bản số 106/TL-BTC quy định thể lệ cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020". 
 

>>> Thể lệ cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020"

 

1. Đăng ký tài khoản dự thi

 

2. Dự thi

 

[Trở về]