Bản in     Gởi bài viết  
ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ TỔ CHỨC HỘI THI BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN GIỎI NĂM 2021 TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2020 - 2025 
Ngày 30/6/2021, Đảng bộ Sở Nội vụ tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.


Đến dự có đồng chí Trần Thế Vương, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở, Bí thư Đảng ủy Sở Nội vụ; đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Nga, ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cùng toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Đảng bộ Sở Nội vụ.


                              Toàn cảnh Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 của Đảng bộ Sở Nội vụ


Tham gia hội thi là các báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi được lựa chọn tại các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ. Mỗi thí sinh tham gia Hội thi phải thực hiện qua 3 phần thi, đó là: Thi Đề cương thuyết trình; Thi thuyết trình và Thi trả lời câu hỏi phụ Hội thi.

 

 Hầu hết các thí sinh đều có sự chuẩn bị chu đáo về phần thi Đề cương, đã khái quát làm rõ những nội dung cơ bản, những vấn đề cốt lõi và những quan điểm mới, nhận thức mới về nội dung được thí sinh lựa chọn để dự thi được nêu trong các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; đã phân tích làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn để làm toát lên nội dung các quan điểm, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nội dung dự thi được nêu trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Từ đó có sự liên hệ, vận dụng phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và nghị quyết đại hội đảng các cấp.

 

Trên cơ sở đề cương của mình, các thí sinh đã thể hiện phần thi thuyết trình một cách hấp dẫn, sôi động, lồng ghép hình ảnh minh họa sát với phần thi. 

Thí sinh thể hiện phần thi thuyết trình

 

Thông qua Hội thi nhằmtuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, những nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; Cổ vũ, động viên các cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần yêu nước, khát vọng dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đổi mới, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; Góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên đối với Đảng, với chế độ; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tạo chuyển biến về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền miệng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; đưa hoạt động báo cáo viên ngày càng đi vào nền nếp; tạo điều kiện để báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng thuyết trình, thúc đẩy việc đổi mới phương thức tuyên truyền miệng; tuyển chọn, công nhận, suy tôn báo cáo viên, tuyên truyền viên tiêu biểu.

 

         

Đồng chí Phan Ngọc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Sở, Trưởng ban tổ chức Hội thi trao giải nhất cho đảng viên Nguyễn Trung Chính

   

       Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao 01 giải nhất cho đồng chí Nguyễn Trung Chính, đảng viên thuộc Chi bộ Ban Tôn giáo; giải nhì cho đồng chí Nguyễn Thị Thùy Nhung, đảng viên thuộc Chi bộ Khối Văn phòng Sở; giải bacho đồng chí Trần Thị Hồng Liên, đảng viên thuộc Chi bộ Trung tâm lưu trữ lịch sử.

  

                                                                                                Như Ý

[Trở về]