Quyết định công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Công tác thanh niên 
Xem tiếp
Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP; Chương trình PTTN và Quyết định 40/QĐ-TTg 

Ngày 03/12/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch số 1546/KH-UBND về việc sơ kết việc triển khai thực hiện Nghị quyết 45/NQ-CP của Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng...

Xem tiếp
Hướng dẫn phân công, bố trí công tác đối với đội viên Đề án 500 
Ngày 16/3/2015, Sở Nội vụ có Công văn số: 280/SNV-CTTN về việc phân công, bố trí công tác đối với đội viên Đề án 500

 

Xem tiếp
1 2 3 4 5 Tiếp