Chi đoàn Sở Nội vụ tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2024 

Ngày 25/02/2022, Chi đoàn Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2024. Đây là đơn vị được chọn tổ chức Đại hội điểm của Đoàn Khối các cơ quan tỉnh.

Xem tiếp
Quyết định công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Công tác thanh niên 
Xem tiếp
CHI ĐOÀN SỞ NỘI VỤ TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 
 Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong nước và trên địa bàn tỉnh, được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy Sở, thời gian qua Chi Đoàn Sở Nội vụ đã chủ động, tích cực tham gia...
Xem tiếp
1 2 3 4 5 Tiếp