Bản in     Gởi bài viết  
Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 

    Ngày 15/8/2017, Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Quân- Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Bình; đồng chí Trần Đình Dinh - Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Nội vụ, các đồng chí lãnh đạo Sở, nguyên lãnh đạo Sở; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở và đoàn viên công đoàn có mặt tham dự Đại hội..

 

    Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe các báo cáo của Ban Chấp hành công đoàn cơ quan trình đại hội. Theo đó, Công đoàn Sở Nội vụ có 99 đoàn viên, trong đó có 57 nữ, 73 đoàn viên là đảng viên, 29 đoàn viên TNCSHCM, sinh hoạt tại 05 Công đoàn thành viên: Công đoàn Khối Văn phòng Sở, Công đoàn Ban Thi đua- Khen thưởng, Công đoàn Ban Tôn giáo, Công đoàn Chi cục Văn thư- Lưu trữ và Công đoàn Trung tâm Lưu trữ lịch sử. Nhiệm kỳ qua, trong điều kiện hoạt động tuy có những khó khăn nhất định, nhưng được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của cấp ủy, công đoàn cấp trên cùng với sự nỗ lực của cán bộ, đoàn viên, hoạt động công đoàn và phong trào cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị được duy trì và phát triển vững mạnh. Kết quả hoạt động được thể hiện trên một số lĩnh vực như: công tác chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên; vận động đoàn viên tích cực tham gia quản lý Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng vững mạnh, xây dựng cơ quan văn hóa; thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong triển khai nhiệm vụ chính trị của cơ quan; tham mưu cho cấp uỷ, cơ quan, tạo điều kiện cho cán bộ, đoàn viên trong cơ quan học tập nâng cao trình độ về mọi mặt…Bên cạnh đó, Công đoàn đã đề ra nhiều biện pháp, giải pháp thiết thực để đẩy mạnh các phong trào thi đua như: “Cải tiến lề lối làm việc”, “Chung tay cải cách hành chính”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị”, “Xây dựng cơ quan văn hoá”,  “Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”… gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu” và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các đoàn viên tích cực hưởng ứng. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan và các tổ chức đoàn thể khác động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; tổ chức, tham gia tích cực các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đặc biệt duy trì Giải cầu lông truyền thống của Sở hàng năm; tổ chức Hội thi văn nghệ ngành Nội vụ nhân kỷ niệm ngày thành lập ngành Nội vụ 28/8, tham gia Hội thi Văn nghệ quần chúng Công – Nông – Binh năm 2014….Công tác chính sách xã hội, đền ơn đáp nghĩa cũng đã được triển khai và thực hiện đạt kết quả tốt…

 

    Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được, phân tích, làm rõ một số kết quả hoạt động của Công đoàn Sở Nội vụ trong nhiệm kỳ 2012-2017, các đại biểu thảo luận, trao đổi những nội dung, phương hướng hoạt động của Ban Chấp hành công đoàn Sở nhiệm kỳ 2017-2022; Thống nhất đưa ra một số chỉ tiêu phấn đấu thực hiện cả nhiệm kỳ: 100% ĐVCĐ được học tập các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của công đoàn; 100% ĐVCĐ thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của cơ quan, đăng ký học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 100% trở lên đạt danh hiệu đoàn viên xuất sắc; 100% tổ chức Công đoàn thành viên đạt “Vững mạnh”; tập thể Công đoàn Sở Nội vụ đạt “Vững mạnh”. Hằng năm phấn đấu 100 % đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó 15% trở lên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp,…

 

    Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Quân- Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh và đồng chí Trần Đình Dinh- Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích của tập thể và các cá nhân đoàn viên Công đoàn của cơ quan đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017- 2022 tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và hoạt động công đoàn; làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy đảng, phối hợp với lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; quan tâm, động viên, tạo điều kiện cho đoàn viên học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; cần có các giải pháp cụ thể và thiết thực, phát huy tính chủ động, sáng tạo của tổ chức công đoàn và mỗi đoàn viên để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2017-2022…

 

    Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 07 đồng chí. Đồng chí Võ Ngọc Thanh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn, đồng chí Phạm Anh Tuấn -  Chánh Văn phòng Sở được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Công đoàn Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2017-2022; Đại hội cũng bầu ra 02 đồng chí đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức tỉnh tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018 -2023….

 

 
Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022
 
Trung Chính
[Trở về]