Bản in     Gởi bài viết  
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Bình, trực thuộc Sở Nội vụ 
 Ngày 29/4/2021, Sở Nội vụ đã ban hành Quyêt định số 136/QĐ-SNV về việc giải thể các phòng và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Bình, trực thuộc Sở Nội vụ
 

Tải về

[Trở về]