Bản in     Gởi bài viết  
Các văn bản liên quan đến báo cáo kết quả thực hiện NQ số 18,19 của Hội nghị TW6, Khoá XII và Kế hoạch của UBND tỉnh 

    Sở Nội vụ ban hành các văn bản liên quan đến báo cáo kết quả thực hiện NQ số 18,19 của Hội nghị TW6, Khoá XII và Kế hoạch của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

 

    >>> Nhấn vào đây để xem văn bản báo cáo kết quả thực hiện NQ số 18,19

 

    >>> Nhấn vào đây để xem văn bản báo cáo kết quả thực hiện NQ số 19

 

    >>> Nhấn vào đây để xem văn bản Kế hoạch của UBND tỉnh

[Trở về]