Bản in     Gởi bài viết  
Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Văn thư, Lưu trữ năm 2020 của tỉnh Quảng Bình 
Thực hiện Quyết định số 1154/QĐ-UBND ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh v/v giao Kế hoạch mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020. Từ ngày 08 - 09/9/2020, Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ.
 

Đến dự có đồng chí Phan Ngọc Lâm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo Văn phòng; chuyên viên quản trị mạng và công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện.

 

Phát biểu Khai mạc lớp Bồi dưỡng, ông Phan Ngọc Lâm - Phó Giám đốc Sở Nội vụ nhấn mạnh việc triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới (như Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư; Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ bí mật Nhà nước; Thông tư số 01/2020/TT-BNV ngày 16/4/2020 của Bộ Nội vụ …) là yêu cầu cấp thiết hiện nay nhằm hướng dẫn thực hiện thống nhất quy trình hoạt động nghiệp vụ văn thư, lưu trữ giúp học viên cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ để áp dụng trực tiếp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Từ đó góp phần nâng cao hoạt động quản lý Nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ.

 

Ông Phan Ngọc Lâm - Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng

 

Tại lớp bồi dưỡng, học viên được nghe các nội dung về quy định mới của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ; nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ; xử lý văn bản điện tử trên hệ thống QLVB&ĐH của tỉnh.

 

 Hình ảnh lớp bồi dưỡng

 

Thông qua lớp bồi dưỡng các học viên được trao đổi, giải đáp thắc mắc những vấn đề hiện nay của các cơ quan, tổ chức, địa phương còn gặp khó khăn trong thực hiện chữ ký số, lập hồ sơ và lưu trữ văn bản điện tử để thống nhất thực hiện theo đúng quy định. Đồng thời, đề nghị Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh để chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ trong thời gian tới./.

  

[Trở về]