Bản in     Gởi bài viết  
Bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 49 
 Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 49 khai giảng ngày 1/6/2022, đến nay đã hoàn thành chương trình đề ra.
 

 Đại diện lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh trao chứng chỉ cho các học viên.

Đại diện lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh trao chứng chỉ cho các học viên.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng được tiếp thu, nghiên cứu, thảo luận 18 chuyên đề, với các nội dung cơ bản, như: Kiến thức chung về nhà nước trong hệ thống chính trị, đạo đức công vụ, cải cách hành chính nhà nước; kiến thức quản lý nhà nước đối với ngành, lãnh thổ và các kỹ năng quản lý hồ sơ; kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, thu nhập, xử lý thông tin…

 

Trong quá trình học tập, các học viên đã thực hiện 2 bài kiểm tra, 1 bài viết tiểu luận cuối khóa, bảo đảm đúng và đầy đủ thời gian lên lớp theo quy định.

 

Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ và Trường Chính trị tỉnh tặng giấy khen cho các học viên đạt thành tích xuất sắc.

Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ và Trường Chính trị tỉnh tặng giấy khen cho các học viên đạt thành tích xuất sắc.

 

Kết thúc khóa học, 100% học viên được cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng; trong đó có 2 học viên đạt loại giỏi (chiếm 0,32%), 62 học viên loại khá (chiếm 96,8%) và 6 học viên đạt thành tích xuất sắc được tặng giấy khen. 

[Trở về]