Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 
(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 15/7/2021, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm...
Xem tiếp
Báo cáo Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 
 Ngày 14/6/2021, Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Bình đã ban hành Báo cáo số 92/BC-UBBC về việc Báo cáo Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp...
Xem tiếp
Nghị quyết số 83/NQ-UBBC công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình... 
Ngày 28/5/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Bình đã ban hành Nghị quyết số 83/NQ-UBBC công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVIII,...
Xem tiếp
1 2 Tiếp