Bản in     Gởi bài viết  
Báo cáo Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 
 Ngày 14/6/2021, Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Bình đã ban hành Báo cáo số 92/BC-UBBC về việc Báo cáo Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
 

 Báo cáo số 92/BC-UBBC

 

[Trở về]