Bản in     Gởi bài viết  
Báo cáo tình hình thực hiện công tác nội vụ tháng 01 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2019 

    Ngày 25/01/2019, Sở Nội vụ ban hành Báo cáo số 117/BC-SNV về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác nội vụ tháng 01 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2019, cụ thể nội dung như sau:

 

    >>> Nhấn vào đây để xem báo cáo
[Trở về]