Bản in     Gởi bài viết  
Báo cáo tình hình thực hiện công tác Nội vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 

    Ngày 05/6/2017, Sở Nội vụ có Báo cáo số 829/BC-SNV về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác Nội vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, cụ thể nội dung như sau:

 

    >>> Nhấn vào đây để xem Báo cáo
[Trở về]