Bản in     Gởi bài viết  
Báo cáo tình hình thực hiện công tác ngành Nội vụ năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 

    Ngày 29/12/2017, Sở Nội vụ có Báo cáo số 1961/BC-SNV về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác ngành Nội vụ năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, cụ thể nội dung như sau:

 

    >>> Nhấn vào đây để xem Báo cáo
[Trở về]