Bản in     Gởi bài viết  
Ban Tôn giáo tổ chứckỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Quản lý Nhà nước về tôn giáo (02/8/1955-02/8/2020) 
Ngày 29/7/2020, Ban Tôn giáo tỉnh đã tổ chức buổi Gặp mặt, Tọa đàm nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Quản lý Nhà nước về tôn giáo nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành quản lý nhà nước về tôn giáo. Đến dự có đồng chí; đồng chí Trần Đình Dinh, TUV – Giám đốc Sở Nội vụ; đại diện các Sở, Ban, Ngành; các đồng chí Lãnh đạo Sở, nguyên Lãnh đạo Sở; Lãnh đạo Ban Tôn giáo qua các thời kì.

  

 

Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh chủ trì buổi làm việc giải quyết vấn đề phát sinh liên quan đến tôn giáo tại giáo xứ Minh Cầm, huyện Tuyên Hóa

 

Trong chặng đường qua, dưới sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo tỉnh, UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo luôn chủ động tham mưu, tích cực phối hợp chặt chẽ của các ngành, địa phương có liên quan đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị là tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo nên tình hình tôn giáo trên địa bàn tỉnh nhìn chung ổn định; các hoạt động tôn giáo diễn ra bình thường và đi vào nề nếp; phần lớn các chức sắc, bà con giáo dân, tín đồ phật tử phấn khởi tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; đặc biệt trong công tác giải quyết các nhu cầu sinh hoạt chính đáng của các tổ chức tôn giáo và bà con giáo dân đều được đáp ứng và cơ bản theo quy định của pháp luật; đã tích cực tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp tổ chức quán triệt, thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng về công tác tôn giáo; Tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo, Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo và các văn bản hướng dẫn đến các đối tượng có liên quan.

 

 

Hoạt động tri ân tại bản Bang xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy

 

 

Tham mưu, đề xuất cho cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương xem xét, giải quyết các nhu cầu chính đáng của các tổ chức, chức sắc tôn giáo một cách thảo đáng, theo đúng quy định của pháp luật như: Việc thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở; phong chức, phong phẩm và bổ nhiệm, thuyên chuyển chức sắc tôn giáo; giao đất để xây dựng công trình tôn giáo; cấp phép xây dựng các công trình tôn giáo. Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn các sinh hoạt, lễ nghi tôn giáo quan trọng trong các tôn giáo như: Lễ Noel, Mùa Vọng (đạo Công giáo), Lễ Phật đản, Vu Lan (đạo Phật) và các sinh hoạt khác theo đúng quy định. (Đến nay, hầu hết các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã được giao đất, cấp chứng nhận quyền sử dụng đất và được tạo điều kiện thuận lợi trong việc xây dựng, cải tạo, sửa chữa cơ sở thờ tự và các công trình phụ trợ có liên quan .v.v...)

 

 

Tích cực tổ chức các lớp, hội nghị tuyên truyền, phố biến kiến thức pháp luật về tôn giáo cho đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo các cấp; chức sắc, chức việc và tín đồ tôn giáo trên địa bàn; phối hợp mở các lớp giáo dục kiến thức Quốc phòng cho chức sắc các tôn giáo. Do đó, đã tạo sự chuyển biến khá rõ nét nhận thức về tôn giáo và công tác tôn giáo trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là trong giới chức sắc và tín đồ các tôn giáo…v.v.

 

Thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất của nhân dân, trong đó có đồng bào các tôn giáo thông qua các chương trình, dự án, các phong trào do địa phương phát động; tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào tôn giáo, điển hình là phong trào “Người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” do Mặt trận phát động. Tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động bình thường theo đúng chính sách và pháp luật của Nhà nước, đồng thời đấu tranh với các hành vi lợi dụng tôn giáo để hoạt động trái pháp luật. Do dó, các vi phạm trong sinh hoạt tôn giáo cơ bản được xử lý, một số đã bị phát hiện và xử lý.

 

Luôn chủ động, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, các đoàn thể  chính trị - xã hội, các địa phương có liên quan từ Trung ương đến địa phương có liên quan tăng cường tiếp xúc với các vị chức sắc, nhà tu hành (đã tổ chức trên 400 buổi tiếp xúc, làm việc với các chức sắc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo). Tích cực đấu tranh đối các hoạt động lợi dụng tôn giáo để vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực như: xây dựng, đất đai, sinh hoạt...v.v. tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân, chức sắc và tín đồ các tôn giáo.

 

 

Các cá nhân được nhận kỷ niệm chương “vì sự nghiệp Quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo”

 

 

Cũng trong dịp này, tập thể Ban Tôn giáo tỉnh và 02 cá nhân vinh dự được Ban Tôn giáo Chính phủ tặng Giấy khen; Bộ Nội vụ tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo” năm 2020 cho 03 cá nhân thuộc Ban Tôn giáo tỉnh.

 

 

                                                                                                   Hoàng Huế

 

[Trở về]