Bản in     Gởi bài viết  
Ban hành Quy định chuyển đổi, thay đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Giám đốc Sở Nội vụ 
 

 Tải Quyết định

[Trở về]