Lịch công tác của Lãnh đạo Sở, từ ngày 10/01/2022 đến ngày 16/01/2022 
 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

Tuần thứ 02, từ ngày 10/01/2022 đến ngày 16/01/2022 

Thứ ngày

Nội dung và nơi làm việc

Đơn vị/công chức tham gia

Thứ 2

(10/01)

Sáng:

- 8h: Đ/c Giám đốc dự Hội nghị Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh tại Tỉnh ủy.

- Đ/c Lâm, Đ/c Toàn làm việc tại cơ quan.

- 8h: Đ/c Lan dự Đại hội Hội Phật giáo tỉnh.

 

Chiều:

- Đ/c Giám đốc, Đ/c Toàn, Đ/c Lan làm việc tại cơ quan.

- 15h: Đ/c Lâm làm việc với Sở Tư pháp thống nhất một số nội dung về tuyển dụng công chức cấp xã.

-

- Phòng CBCCVC

Thứ 3

(11/01)

Sáng:

- 8h30: Lãnh đạo Sở họp tại hội trường tầng 2.

- Chánh Văn phòng, Kế toán.

Chiều:

- 14h: Đ/c Giám đốc, Đ/c Lâm dự Hội nghị trực tuyến tổng kết tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính tại Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình.

- 14h: Đ/c Toàn dự Hội nghị tổng kết khối thi đua các ban Đảng; 15h30: Dự Hội nghị tổng kết khối thi đua các trường chuyên nghiệp.

- Đ/c Lan làm việc tại cơ quan.

- GSV, QTV cấp tỉnh.

- Phòng TĐKT.

 

-

Thứ 4

 (12/01)

Sáng:

- 8h: Lãnh đạo Sở dự Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành Nội vụ tại VNPT Quảng Bình.

- 7h30: Đ/c Toàn công bố quyết định thanh tra tại Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình.

- Trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở.

- Thanh tra Sở.

Chiều:

- Đ/c Giám đốc, Đ/c Toàn làm việc tại cơ quan.

- 14h: Đ/c Lâm dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 tại Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh.

- 14h: Đ/c Lan họp Ban chỉ đạo 68 tại Tỉnh ủy.

 

Thứ 5

(13/01)

Sáng:

- 8h: Đ/c Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tổ chức Xây dựng Đảng tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

- 9h: Lãnh đạo Sở tiêm Vắc-xin Covid19 tại Nhà Thi đấu Công an tỉnh.

- 8h: Đ/c Toàn dự Hội nghị tổng kết công tác dân vận.

- 8h30: Đ/c Lan dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác dân số năm 2022 tại Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

-

- Người có thông báo tiêm.

-

-

Chiều:

- Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan.

 

Thứ 6

(14/01)

Sáng:

- Đ/c Giám đốc, Đ/c Lâm làm việc tại cơ quan.

- 8h: Đ/c Toàn dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Bộ Tư pháp tại Sở Thông tin và Truyền thông.

- 8h: Đ/c Lan dự họp Ban chấp hành Hội bảo trợ tàn tật TMC tại 18A Quang Trung; Hội Cựu giáo chức tỉnh tại số 02 Lâm Úy.

 

Chiều:

- 14h: Lãnh đạo Sở dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Nội vụ năm 2022 (Hội trường tầng 6)

- Lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở; công chức khối Văn phòng Sở.

Thứ 7 (15/01):

- 8h: Đ/c Lan dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Triển khai công tác y tế năm 2022” tại UBND tỉnh.

 

Chủ nhật (16/01):

 

 

Ghi chú: Lịch công tác của Lãnh đạo Sở sẽ được cập nhật liên tục, đề nghị các đơn vị thường xuyên theo dõi trên Trang thông tin điện tử của Sở để chủ động công tác.

Tải lịch công tác