Lịch công tác của Lãnh đạo Sở, từ ngày 03/01 đến ngày 09/01/2022 
 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

Tuần thứ 01, từ ngày 03/01/2022 đến ngày 09/01/2022 

Thứ ngày

Nội dung và nơi làm việc

Đơn vị/công chức tham gia

Thứ 2

(03/01)

 

Nghỉ bù Tết dương lịch

 

Thứ 3

(04/01)

Sáng:

- Đ/c Giám đốc, Đ/c Lâm, Đ/c Toàn làm việc tại cơ quan.

- 8h: Đ/c Lan dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ Ban Nội chính Tỉnh ủy.

­

Chiều:

- 14h: Đ/c Giám đốc, Đ/c Lâm, Đ/c Toàn họp Đảng ủy (phòng họp tầng 2)

- Đ/c Lan làm việc tại cơ quan.

- Đảng ủy viên

-

Thứ 4

 (05/01)

Sáng:

- 8h: Đ/c Giám đốc dự phiên họp trực tuyến Chính phủ với địa phương tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2022 tại UBND tỉnh (cả ngày).

- Đ/c Lâm, Đ/c Toàn, Đ/c Lan làm việc tại cơ quan.

 

Chiều:

- Đ/c Đ/c Lâm, Đ/c Lan làm việc tại cơ quan.

- 14h: Đ/c Toàn làm việc với các đơn vị, địa phương về thuyên chuyển, tiếp nhận viên chức (phòng họp tầng 2)

-

- Phòng XDCQ&TCBC

Thứ 5

(06/01)

Sáng:

- 8h: Đ/c Giám đốc làm việc với Ban Tôn giáo (tại Ban Tôn giáo).

- Đ/c Lâm làm việc tại cơ quan.

- 8h: Đ/c Lan dự Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh tại cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh.

- Toàn thể công chức, viên chức, người lao động Ban Tôn giáo.

- Đ/c Toàn, PGĐ nghỉ ngày 06/01

Chiều:

- 14h: Đ/c Giám đốc dự Hội nghị triển khai Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của HĐND tỉnh.

- Đ/c Lâm, Đ/c Lan làm việc tại cơ quan

 

Thứ 6

(07/01)

Sáng:

- 8h: Đ/c Giám đốc, Đ/c Lâm, Đ/c Toàn dự Hội nghị công chức, viên chức và người lao động khối Văn phòng Sở (hội trường tầng 6).

- 8h: Đ/c Lan dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 tại Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.

- Công chức, viên chức, người lao động khối Văn phòng Sở.

-

Chiều:

- 14h: Đ/c Giám đốc họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

- Đ/c Lâm, Đ/c Toàn, Đ/c Lan làm việc tại cơ quan.

 

Thứ 7 (08/01):

- 8h30: Đ/c Lan dự Hội nghị tại Chi cục Thủy sản Quảng Bình.

 

Chủ nhật (09/01):

 

 

Ghi chú: Lịch công tác của Lãnh đạo Sở sẽ được cập nhật liên tục, đề nghị các đơn vị thường xuyên theo dõi trên Trang thông tin điện tử của Sở để chủ động công tác.

 

Tải lịch công tác