Lịch công tác của Lãnh đạo Sở, từ ngày 20/12/2021 đến ngày 26/12/2021 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

Tuần thứ 51, từ ngày 20/12/2021 đến ngày 26/12/2021

 

Thứ ngày

Nội dung và nơi làm việc

Đơn vị/công chức tham gia

Thứ 2

(20/12)

Sáng:

- 8h: Đ/c Giám đốc dự họp Thường trực Tỉnh ủy.

- Đ/c Lâm, Đ/c Toàn làm việc tại cơ quan.

- 08h: Đ/c Lan dự Hội thảo về công tác dân tộc, tôn giáo tại Khách sạn Vĩnh Hoàng.

-

-

- Đ/c Thủy, Trưởng ban Tôn giáo.

Chiều:

- 14h: Đ/c Giám đốc dự họp Thường trực Tỉnh ủy.

- 15h30: Đ/c Lâm dự Tổng kết Lớp bồi dưỡng Chuyên viên chính tại Trường Chính trị tỉnh.

- Đ/c Toàn, Đ/c Lan làm việc tại cơ quan.

-

- Phòng CCHC

-

Thứ 3

(21/12)

Sáng:

- Đ/c Giám đốc, Đ/c Lan làm việc tại cơ quan.

- 7h30: Đ/c Lâm dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Tư pháp năm 2022 tại UBND tỉnh.

- 8h: Đ/c Toàn tham gia Đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại huyện Tuyên Hóa.

 

Chiều:

- Đ/c Giám đốc, Đ/c Lâm làm việc tại cơ quan.

- 14h: Đ/c Toàn tham gia Đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại huyện Bố Trạch.

- 13h: Đ/c Lan đi thăm Noel ở huyện Tuyên Hóa.

-

-

 

- Ban Tôn giáo

Thứ 4

 (22/12)

Sáng:

- 9h: Đ/c Giám đốc, Đ/c Toàn, Đ/c Lan dự Lễ Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

- 8h: Đ/c Lâm dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Luật phòng, chống ma túy; công tác phòng, chống COVID-19 và vệ sinh, an toàn thực phẩm tại UBND tỉnh.

-

 

-

Chiều:

- 14h: Đ/c Giám đốc dự làm việc với Đoàn công tác Trung ương.

- Đ/c Lâm, Đ/c Toàn, Đ/c Lan làm việc tại cơ quan.

 

Thứ 5

(23/12)

Sáng:

- Đ/c Giám đốc, Đ/c Lâm làm việc tại cơ quan.

- 8h: Đ/c Toàn tham gia Đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại huyện Lệ Thủy.

- 8h: Đ/c Lan dự họp HĐND thị xã Ba Đồn.

 

Chiều:

- Đ/c Giám đốc, Đ/c Lâm, Đ/c Lan làm việc tại cơ quan.

- 14h: Đ/c Toàn tham gia Đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại UBND tỉnh.

- Đ/c Lan hoãn làm việc tại Trung tâm LTLS

-

Thứ 6

(24/12)

Sáng:

- 8h30: Đ/c Giám đốc họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

- Đ/c Lâm, Đ/c Lan làm việc tại cơ quan.

- 8h: Đ/c Toàn dự Hội nghị tại Ban Dân vận Tỉnh ủy.

 

Chiều:

- Đ/c Giám đốc, Đ/c Lan làm việc tại cơ quan.

- 14h: Đ/c Lâm dự Tổng kết thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh năm 2021.

- 14h: Đ/c Toàn họp tại UBND tỉnh.

 

Thứ 7 (25/12):

 - 14h: Đ/c Lan dự Đại hội Hội công chứng viên tỉnh tại Sở Tư pháp

 

Chủ nhật (26/12):

 

 

Ghi chú: Lịch công tác của Lãnh đạo Sở sẽ được cập nhật liên tục, đề nghị các đơn vị thường xuyên theo dõi trên Trang thông tin điện tử của Sở để chủ động công tác.

 

 Tải lịch công tác