Lịch công tác của Lãnh đạo Sở, từ ngày 06/12/2021 đến ngày 12/12/2021 
 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

Tuần thứ 49, từ ngày 06/12/2021 đến ngày 12/12/2021  

Thứ ngày

Nội dung và nơi làm việc

Đơn vị/công chức tham gia

Thứ 2

(06/12)

Sáng:

- 9h: Đ/c Giám đốc họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

- Đ/c Lâm, Đ/c Toàn làm việc tại cơ quan.

- 8h: Đ/c Lan họp Ban Văn hóa – Xã hội tại Văn phòng HĐND tỉnh.

 

Chiều:

- 16h: Đ/c Giám đốc báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về kế hoạch biên chế năm 2022.

- 14h: Đ/c Lâm họp Tổ đảng Cải cách hành chính – VTLT&CTTN (phòng họp tầng 2).

- Đ/c Toàn, Đ/c Lan làm việc tại cơ quan.

-

- Đảng viên Tổ đảng

Thứ 3

(07/12)

Sáng:

- Đ/c Giám đốc, Đ/c Lâm làm việc tại cơ quan.

- 8h30: Đ/c Toàn dự Hội thảo trực tuyến tại Sở Y tế.

- 9h: Đ/c Lan test Covid tại HĐND tỉnh.

 

Chiều:

- Đ/c Giám đốc, Đ/c Lâm, Đ/c Lan làm việc tại cơ quan.

- 14h: Đ/c Toàn dự họp Ban chỉ đạo các ngày lễ lớn tại UBND tỉnh.

 

Thứ 4

 (08/12)

Sáng:

- Đ/c Giám đốc, Đ/c Lan dự kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh (Đến hết ngày 10/12)

- 7h30: Đ/c Lâm, Đ/c Toàn dự Hội nghị tổng kết công tác Quân sự, Quốc phòng tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

 

Chiều:

- 14h: Đ/c Lâm họp Ban Chấp hành Công đoàn Sở (phòng họp tầng 2).

- Đ/c Toàn làm việc tại cơ quan.

- BCH Công đoàn Sở.

-

Thứ 5

(09/12)

Sáng:

- 8h: Đ/c Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện kết luận và quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại Tỉnh ủy.

- 8h: Đ/c Lâm, Đ/c Toàn dự Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng (hội trường tầng 6).

-

 

 

- Đảng viên Đảng bộ Sở.

Chiều:

- Đ/c Lâm làm việc tại cơ quan.

- 14h: Đ/c Toàn dự tập huấn nghiệp vụ Thi đua – Khen thưởng.

 

Thứ 6

(10/12)

Sáng:

- Đ/c Lâm làm việc tại cơ quan.

- 8h: Đ/c Toàn khảo sát sáp nhập các trường học tại huyện Bố Trạch.

-

- Phòng XDCQ&TCBC

Chiều:

- Đ/c Lâm việc tại cơ quan.

- 15h: Đ/c Toàn khảo sát sáp nhập các trường học tại thành phố Đồng Hới.

-

- Phòng XDCQ&TCBC

Thứ 7 (11/12):

- Đ/c Toàn khảo sát sáp nhập các trường học tại huyện Minh Hóa.

- Phòng XDCQ&TCBC

Chủ nhật (12/12):

- Đ/c Toàn khảo sát sáp nhập các trường học tại huyện Tuyên Hóa.

- 16h: Đ/c Toàn dự lễ tổng kết, trao thưởng giải Cầu lông năm 2021 tại Trường Đại học Quảng Bình.

- Đ/c Lan đi công tác Hà Nội dự Hội nghị phổ biến và phát động phong trào thi đua thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

- Phòng XDCQ&TCBC

 

-

 

- Phòng Quản lý VTLT&CTTN

Ghi chú: Lịch công tác của Lãnh đạo Sở sẽ được cập nhật liên tục, đề nghị các đơn vị thường xuyên theo dõi trên Trang thông tin điện tử của Sở để chủ động công tác.

 Tải lịch công tác