Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV 
 Ngày 29/11/2021, Đảng ủy Sở Nội vụ ban hành Công văn số 77-CV/ ĐUS ngày 29/11/2021 về việc tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XV
 

>> Công văn số 77-CV/ ĐUS


>> Đề cương tuyên truyền