Lịch công tác của Lãnh đạo Sở, từ ngày 29/11/2021 đến ngày 05/12/2021 
 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

Tuần thứ 48, từ ngày 29/11/2021 đến ngày 05/12/2021 

Thứ ngày

Nội dung và nơi làm việc

Đơn vị/công chức tham gia

Thứ 2

(29/11)

Sáng:

- Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan.

 

Chiều:

- 14h: Đ/c Giám đốc họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

- 14h: Đ/c Lâm họp đánh giá cuối năm phòng Cải cách hành chính.

- 14h: Đ/c Toàn họp Ban Pháp chế HĐND tỉnh tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

- Đ/c Lan làm việc tại cơ quan.

 

Thứ 3

(30/11)

Sáng:

- 8h: Đ/c Giám đốc dự Hội nghị Tổng kết Cụm thi đua Sở Nội vụ các tỉnh Bắc Trung bộ năm 2021 tại phòng họp trực tuyến tầng 3 VNPT Quảng Bình.

- 8h: Đ/c Lâm dự Hội nghị tiếp xúc cử tri trực tuyến sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XV của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại Tỉnh ủy.

- Đ/c Toàn làm việc tại cơ quan.

- 8h: Đ/c Lan họp tại Ban Văn hóa – Xã hội tại HĐND tỉnh (cả ngày).

- Đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở.

Chiều:

- 14h: Đ/c Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Ban chỉ đạo quốc gia về Chuyển đổi số tại phòng họp trực tuyến của UBND tỉnh.

- Đ/c Lâm, Đ/c Toàn làm việc tại cơ quan.

 

Thứ 4

 (01/12)

Sáng:

- 8h: Lãnh đạo Sở họp cơ quan tháng 11/2021 (phòng họp tầng 2).

- Lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở

Chiều:

- Đ/c Giám đốc, Đ/c Toàn, Đ/c Lan làm việc tại cơ quan.

- 14h: Đ/c Lâm làm việc với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (phòng họp tầng 2).

-

- Đại diện lãnh đạo phòng CBCCVC và chuyên viên theo dõi công chức cấp xã

Thứ 5

(02/12)

Sáng:

- Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan.

 

Chiều:

- 14h: Đ/c Giám đốc họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11/2021 tại UBND tỉnh.

- Đ/c Lâm, Đ/c Lan làm việc tại cơ quan.

- 14h: Đ/c Toàn dự họp Ban Pháp chế HĐND tỉnh tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

 

Thứ 6

(03/12)

Sáng:

- 8h: Đ/c Giám đốc dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 7 tại Tỉnh ủy.

- Đ/c Lâm, Đ/c Toàn, Đ/c Lan làm việc tại cơ quan.

 

Chiều:

- Đ/c Giám đốc, Đ/c Toàn làm việc tại cơ quan.

- 14h: Đ/c Lâm dự làm việc với UBND tỉnh tại Sở Thông tin và Truyền thông.

- 14h: Đ/c Lan dự Hội nghị trực tuyến tập huấn thực hiện báo cáo điện tử trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ tại phòng họp tầng 1 UBND tỉnh.

-

-

 

- Đ/c Kiên, Phó CVP

Thứ 7 (04/12):

 

 

Chủ nhật (05/12):

 

 

Ghi chú: Lịch công tác của Lãnh đạo Sở sẽ được cập nhật liên tục, đề nghị các đơn vị thường xuyên theo dõi trên Trang thông tin điện tử của Sở để chủ động công tác.

 

Tải lịch công tác