Lịch công tác của Lãnh đạo Sở, từ ngày 22/11/2021 đến ngày 28/11/2021 
 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

Tuần thứ 47, từ ngày 22/11/2021 đến ngày 28/11/2021  

Thứ ngày

Nội dung và nơi làm việc

Đơn vị/công chức tham gia

Thứ 2

(22/11)

Sáng:

- Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan.

 

Chiều:

- Đ/c Giám đốc, Đ/c Lâm làm việc tại cơ quan.

- 14h: Đ/c Toàn dự công bố Quyết định thanh tra tại Sở Xây dựng.

- 15h: Đ/c Toàn, Đ/c Lan làm việc với Sở NN&PTNT và TT Hội Làm vườn tỉnh về công tác chuẩn bị Đại hội Hội Làm vườn tỉnh (phòng họp tầng 2).

-

- Thanh tra Sở.

 

Thứ 3

(23/11)

Sáng:

- Đ/c Giám đốc, Đ/c Toàn làm việc tại cơ quan.

- 8h: Đ/c Lâm dự khai giảng Lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND tỉnh.

- Đ/c Lan tập huấn Đại biểu HĐND tỉnh (trực tuyến tại cơ quan) (đến hết ngày 25/11)

 

Chiều:

- 14h: Đ/c Giám đốc họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

- Đ/c Lâm làm việc tại cơ quan.

- 14h: Đ/c Toàn dự ký hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính tại thị xã Ba Đồn.

-

-

- Phòng XDCQ&TCBC.

Thứ 4

 (24/11)

Sáng:

- 8h: Đ/c Giám đốc dự Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội địa biểu toàn quốc lần thứ XIII tại Tỉnh ủy.

- 8h: Đ/c Lâm khai giảng lớp bồi dưỡng cải cách hành chính.

- 8h: Đ/c Toàn dự Đại hội Hội Làm vườn tỉnh.

-

-

- Phòng XDCQ&TCBC.

Chiều:

- Đ/c Giám đốc, Đ/c Lâm làm việc tại cơ quan.

- 14h: Đ/c Toàn dự ký hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính tại huyện Quảng Ninh.

-

- Phòng XDCQ&TCBC.

Thứ 5

(25/11)

Sáng:

- Đ/c Giám đốc, Đ/c Lâm, Đ/c Toàn làm việc tại cơ quan.

 

Chiều:

- Đ/c Giám đốc, Đ/c Lâm, Đ/c Toàn làm việc tại cơ quan.

 

Thứ 6

(26/11)

Sáng:

- 8h: Đ/c Giám đốc dự Hội nghị cho ý kiến một số nội dung Chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021 tại Tỉnh ủy.

- Đ/c Lâm, Đ/c Lan làm việc tại cơ quan.

- 7h30: Đ/c Toàn dự khai mạc Giải bóng bàn năm 2021 tại Trường Đại học Quảng Bình.

 

Chiều:

- Đ/c Giám đốc, Đ/c Toàn, Đ/c Lan làm việc tại cơ quan.

- 14h: Đ/c Lâm dự họp Ban Chỉ đạo PCCC&CNCH tỉnh tại UBND tỉnh.

 

Thứ 7 (27/11):

 

 

Chủ nhật (28/11):

 

 

Ghi chú: Lịch công tác của Lãnh đạo Sở sẽ được cập nhật liên tục, đề nghị các đơn vị thường xuyên theo dõi trên Trang thông tin điện tử của Sở để chủ động công tác.


Tải lịch công tác