Lịch công tác Lãnh đạo Sở, từ ngày 04/10/2021 đến ngày 10/10/2021 
 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

Tuần thứ 40, từ ngày 04/10/2021 đến ngày 10/10/2021  

Thứ ngày

Nội dung và nơi làm việc

Đơn vị/công chức tham gia

Thứ 2

(4/10)

Sáng:

Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan.

 

Chiều:

- 14h: Lãnh đạo Sở họp cơ quan tháng 9/2021 (phòng họp tầng 2).

- 13h30: Đ/c Lâm dự Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc tại Sở NN&PTNT.

- 16h: Đ/c Lan làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ tại cơ quan Hội LHPN tỉnh.

- Lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở.

- Phòng CBCCVC.

 

-

Thứ 3

(5/10)

Sáng:

- 8h: Đ/c Giám đốc họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

- Đ/c Lâm, Đ/c Toàn, Đ/c Lan làm việc tại cơ quan.

-

-

Chiều:

- 14h: Đ/c Giám đốc dự Hội nghị liên tịch bàn thống nhất nội dung, chương trình, kế hoạch kỳ họp thứ 3 tại cơ quan Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

- Đ/c Lâm, Đ/c Toàn làm việc tại cơ quan.

- 15h: Đ/c Lan tham dự đoàn công tác của UBND tỉnh về phương án dạy học ứng phó với dịch bệnh Covid-19 tại Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp.

-

 

-

- Thay đổi thời gian từ 14h thành 15h.

Thứ 4

 (6/10)

Sáng:

- 8h: Đ/c Giám đốc họp thường kỳ tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2021.

- Đ/c Lâm, Đ/c Toàn, Đ/c Lan làm việc tại cơ quan.

-

-

Chiều:

Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan.

 

Thứ 5

(7/10)

Sáng:

Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan.

 

Chiều:

- Đ/c Giám đốc, Đ/c Lâm làm việc tại cơ quan.

- 14h: Đ/c Toàn làm việc với Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; 15h: Làm việc với Sở NN&PTNT (phòng họp tầng 2).

- 14h: Đ/c Lan dự họp tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

-

- Phòng XDCQ&TCBC

 

-

Thứ 6

(8/10)

Sáng:

Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan.

 

Chiều:

- Đ/c Giám đốc, Đ/c Lan, Đ/c Toàn làm việc tại cơ quan.

- 14h: Đ/c Lâm dự làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tại Huyện ủy Lệ Thủy.

- Đ/c Toàn hoãn họp ở UBND tỉnh.

-

Thứ 7 (9/10):

 

 

Chủ nhật (10/10):

 

 

Ghi chú: Lịch công tác của Lãnh đạo Sở sẽ được cập nhật liên tục, đề nghị các đơn vị thường xuyên theo dõi trên Trang thông tin điện tử của Sở để chủ động công tác.


Tải lịch công tác