Lịch công tác của Lãnh đạo Sở, từ ngày 27/9/2021 đến ngày 03/10/2021 
 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

Tuần thứ 39, từ ngày 27/9/2021 đến ngày 03/10/2021 

Thứ ngày

Nội dung và nơi làm việc

Đơn vị/công chức

tham gia

Thứ 2

(27/9)

Sáng:

- Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan.

-

Chiều:

- Đ/c Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 14h: Đ/c Lâm họp về chế độ chính sách đối với công an xã bán chuyên trách (phòng họp tầng 2).

- 14h30: Đ/c Toàn làm việc với Phòng Thi đua - Khen thưởng về xét danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh.

- 14h: Đ/c Lan dự làm việc chuẩn bị các phương án dạy học ứng phó với dịch bệnh Covid-19 tại huyện Lệ Thủy.

-

- Phòng CBCCVC

 

- Phòng TĐKT

 

-

Thứ 3

(28/9)

Sáng:

- Đ/c Giám đốc, Đ/c Lâm, Đ/c Toàn làm việc tại cơ quan.

- 9h: Đ/c Lan làm việc với Phòng QLVTLT&CTTN (phòng họp tầng 2).

-

- Phòng QLVTLT&CTTN.

Chiều:

- 14h: Đ/c Giám đốc, Đ/c Toàn thẩm định biên chế huyện Bố Trạch; 15h30: thẩm định biên chế thành phố Đồng Hới (phòng họp tầng 2).

- Đ/c Lâm, Đ/c Lan làm việc tại cơ quan.

- Phòng XDCQ&TCBC

-

Thứ 4

 (29/9)

Sáng:

- 8h: Đ/c Giám đốc họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh

-

- 8h: Đ/c Lâm dự Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 10.

-

- Đ/c Toàn làm việc tại cơ quan.

-

- 8h: Đ/c Lan làm việc với Trung tâm Lưu trữ lịch sử (tại Trung tâm).

- Đại diện LĐ phòng QLVTLT&CTTN; Trung tâm LTLS

Chiều:

- Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan.

 

Thứ 5

(30/9)

Sáng:

- 8h: Đ/c Giám đốc, Đ/c Toàn thẩm định biên chế thị xã Ba Đồn (phòng họp tầng 2)

- 8h30: Đ/c Lâm dự Hội nghị trực tuyến triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết TTHC tại UBND tỉnh.

- 8h: Đ/c Lan làm việc với Ban Tôn giáo (tại Ban Tôn giáo)

- Phòng XDCQ&TCBC

-

 

- Ban Tôn giáo

Chiều:

- 14h: Đ/c Giám đốc, Đ/c Toàn thẩm định biên chế huyện Quảng Trạch; 15h: thẩm định biên chế huyện Minh Hóa (phòng họp tầng 2).

- 14h: Đ/c Lâm dự Hội nghị giao ban trực tuyến Quý III năm 2021 tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

- Đ/c Lan làm việc tại cơ quan.

- Phòng XDCQ&TCBC

 

-

-

Thứ 6

(01/10)

Sáng:

-  8h: Đ/c Giám đốc, Đ/c Toàn họp Ban Chỉ đạo Dự án 513 tại UBND tỉnh.

- 7h30: Đ/c Lâm dự hội nghị thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Giám đốc tại Sở Y tế.

- Đ/c Lan làm việc tại cơ quan.

- Phòng XDCQ&TCBC

- Phòng CBCCVC

-

Chiều:

- Đ/c Giám đốc, Đ/c Lâm, Đ/c Lan làm việc tại cơ quan.

- 14h30: Đ/c Toàn công bố quyết định thanh tra tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

-

- Thanh tra Sở

Thứ 7 (2/10):

- 8h: Đ/c Giám đốc dự họp trực tuyến toàn quốc Chính phủ với các địa phương về tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2021 tại UBND tỉnh.

 

Chủ nhật (3/10):

 

 

Ghi chú: Lịch công tác của Lãnh đạo Sở sẽ được cập nhật liên tục, đề nghị các đơn vị thường xuyên theo dõi trên Trang thông tin điện tử của Sở để chủ động công tác.

 

Tải lịch công tác