Công văn đề nghị cung cấp thông tin xây dựng Niên giám Quốc hội, Chính phủ khoá XV và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 

 Ngày 15/9/2021, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 1514/SNV-CBCCVC về việc cung cấp thông tin xây dựng Niên giám Quốc hội, Chính phủ khoá XV và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026
 

>>> Công văn 1514/SNV-CBCCVC 

 

1. Công văn 4472/BNV-TCTCNN


2. Hướng dẫn Ghi và gửi phiếu thu thập thông tin Chủ tịch UBND cấp tỉnh (bản PDF), File Word