Lịch công tác của Lãnh đạo Sở, từ ngày 13/9 đến ngày 19/9/2021 
 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

Tuần thứ 37, từ ngày 13/9/2021 đến ngày 19/9/2021 

Thứ ngày

Nội dung và nơi làm việc

Đơn vị/công chức

tham gia

Thứ 2

(13/9)

Sáng:

 

 

Chiều:

 

 

Thứ 3

(14/9)

Sáng:

- 8h: Đ/c Giám đốc dự họp tại Sở Tài chính.

 

Chiều:

- 14h: Đ/c Giám đốc họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

 

Thứ 4

 (15/9)

Sáng:

 

 

Chiều:

 - 14h: Đ/c Lâm dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết  Đại hội lần thứ XIII của Đảng” tại UBND tỉnh.

 

Thứ 5

(16/9)

Sáng:

 - 8h: Đ/c Toàn dự hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề của Chính phủ về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế tại UBND tỉnh.

 

Chiều:

 

 

Thứ 6

(17/9)

Sáng:

 

 

Chiều:

 

 

Thứ 7 (18/9):

 

 

Chủ nhật (19/9):

 

 

Ghi chú: Lịch công tác của Lãnh đạo Sở sẽ được cập nhật liên tục, đề nghị các đơn vị thường xuyên theo dõi trên Trang thông tin điện tử của Sở để chủ động công tác.

  Tải lịch công tác