75 học viên là cán bộ, công chức, viên chức thuộc các sở, ban, ngành tham gia lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính 
(Quang Binh Portal) - Sáng 07/9/2020, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính, khóa 16 cho 75 học viên là cán bộ, công chức, viên chức thuộc các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.
 

Tại lớp bồi dưỡng học viên sẽ được tiếp thu các chuyên đề liên quan đến nền hành chính Nhà nước (HCNN); quản lý Nhà nước theo ngành và lãnh thổ; pháp luật trong HCNN; quyết định HCNN; tổng quan về chính sách công; quản lý nguồn nhân lực của tổ chức HCNN; quản lý tài chính công; quản lý Nhà nước về cung cấp dịch vụ công; Chính phủ điện tử; văn hóa công sở…

 

Ngoài ra, chương trình bồi dưỡng còn cung cấp cho người học các kỹ năng lập kế hoạch trong tổ chức và điều hành hội họp; phân công, phối hợp trong hoạt động công vụ; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; đánh giá thực thi công vụ…

 

Thông qua lớp bồi dưỡng sẽ góp phần phát triển năng lực thực thi công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên chính bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định và đáp ứng với yêu cầu cải cách HCNN. Đây cũng là cơ sở để chuẩn hóa ngạch Chuyên viên chính cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm và thời gian công tác theo quy định của Bộ Nội vụ.

 

Lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính sẽ được tổ chức trong thời gian 02 tháng.