Kết quả kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2022 Tin mới

Thực hiện Kế hoạch số 236/KH-UBND ngày 24/02/2022 của UBND tỉnh về công tác văn thư, lưu trữ năm 2022; Công văn số 237/UBND-NCVX ngày 24/02/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện một số...

Xem tiếp
LỊCH LÀM VIỆC