V/v thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020

Thuộc tính văn bản
Số/Ký hiệu 699/UBND-NC
Ngày ban hành 27/06/2013
Người ký CHỦ TỊCH: Nguyễn Hữu Hoài
Trích yếu V/v thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020
Cơ quan ban hành Văn bản địa phương
Thể loại Quyết định UBND Tỉnh