V/v đăng ký tuyển dụng và xây dựng danh mục tài liệu thi công chức năm 2013

Thuộc tính văn bản
Số/Ký hiệu 675/SNV-CCVC
Ngày ban hành 04/06/2013
Người ký Giám đốc Sở Nội vụ: Nguyễn Văn Sơn
Trích yếu V/v đăng ký tuyển dụng và xây dựng danh mục tài liệu thi công chức năm 2013
Cơ quan ban hành Hướng dẫn CM của SNV
Thể loại Hướng dẫn