Chào mừng đến với Sở nội vụ Quảng Bình

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Tổ chức - Biên chế
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 8/5/2012 quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/6/2012.       Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 8/5/2012 quy định về vị trí việc làm...
Cải cách hành chính
Ngày 17/4/2014, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình có Công văn số: 425/SNV-CCHC về việc tổ chức Hội nghị triển khai điều tra xã hội học xác định chỉ số CCHC các cấp năm 2013. Cụ thể nội dung văn bản như sau: Căn cứ Quyết định số 3229/QĐ-UBND ngày 26/12/2013 của Uỷ ban...
Công tác thanh niên
Ngày 30/9/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1758/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 (gọi tắt là Đề án 500). Mục tiêu của Đề án là đến năm 2015, tuyển chọn được 500 trí thức trẻ...
Công tác tôn giáo
     Trên cơ sở Tam phủ, Tứ phủ với sự ra đời của Thánh Mẫu Liễu Hạnh, một hình thức tín ngưỡng sơ khai được hình thành. Thánh Mẫu Liễu Hạnh xuất hiện đã sớm trở thành vị thần chủ đạo của Đạo Mẫu, vị Thần chủ cao nhất. Thánh Mẫu Liễu Hạnh được xem như hoá thân của Mẫu Thượng Thiên, cùng với tư...
Văn thư - Lưu trữ
Nhằm làm căn cứ cho công tác thu thập, hệ thống hóa, phân loại tài liệu trong giai đoạn chỉnh lý, đồng thời làm cơ sở đánh giá và xác định giá trị, hồ sơ, tài liệu có giá trị lưu trữ vĩnh viễn để nộp vào Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh theo quy định của pháp luật, ngày 28 tháng 3 năm 2014, Chủ tịch...
Đào tạo bồi dưỡng
Ngày 27 tháng 02 năm 2012, Sở Nội vụ ban hành Công văn Hướng dẫn số 173/HD-SNV về thực hiện Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 10/11/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chính sách thu hút, đào tạo nhân tài tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2015.  Xem Công văn...